ÜRÜN GRUPLARI    
Yem üretimi
Yumurta Üretimi
Yarka Yetiştiriciliği
Kafes Sistemleri
 

 Yem Hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımları. Yem hayvana madde ve enerji bakımından yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle yedirilir.

Yemde; ham protein ham yaş, ham selüloz, azotsuz öz maddeler, kalsiyum, fosfor gibi temel gıda maddeleri bulunur.

Yem çeşitleri: Nebati yemler, hayvani yemler, mineral yemler ve preparat yemler olmak üzere 3 sınıfta gösterilir.

1. Nebati yemler: Yaş ve kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya elverişli olan her çeşit otlarla üretilmemiş tane yemlerdir. Bunlar yumru, meyve, saman, silaj yemleridir. Otlar, taze veya kuru olarak doğrudan doğruya veya parçalanarak hayvan beslenmesinde kullanılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, yonca, hayvan pancarı, şekerpancarı yaprakları, lahana yaprakları ve pancar, patates, şalgam vb. gibi kök ve yumrular en çok bilinen nebati yemlerdir.

Yeşil yemlerin ve bünyelerindeki su miktarı fazla olan diğer yemlerin uzun zaman muhafazasını sağlamak için belirli şartlarda bir fermantasyon devresi geçirmeleri sonucu silaj, yani eksiltilmiş yemler elde edilir. Yonca, fiş, çavdar silajo vb. silo yemleri bu gruptandır.

Bazı nebati ürenlerin işlenmesi sırasında elde edilen un, nişasta, şeker, yaş gibi maddelerin artıkları da yem olarak kullanılır. Bunlar ezme, kepek, küspe ve çeşitli posalardır.

2. Hayvani yemler: Cesetlerin, hayvan organlaronon ve hayvani ürünlerin özel surette kurutulması ve üretilmesinden elde edilen et, kemik ve balık unları ile süt ve süt sanayi kalıntıları, mezbaha kalıntıları, deniz hayvanlarından elde edilen hayvani yemlerdir.

3. Mineral yemler: Kalsiyum, fosfor, sodyum, demir ve çinko gibi elementlerin tuzları veya diğer bileşikleriyle amonyum tuzları ve benzeri maddeler veya bunların karışımlarıdır.

Yemlik preparatlar: Kimyasal analiz, sentez veya çıkarma ile elde edilen ve yemin değerini organizmada arttırmaya yardım edebilecek nitelikteki antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi katkı maddelerini ihtiva eden yemlerdir. çeşitli yemlerin standartlara uygun olarak karıştırılması ile elde edilen yemlerdir. önce, pelet veya grançle (taneli) olarak yapılır. Evcil hayvan yemleri bu cins yemlerdendir.

Saat kapasiteli 20 Ton yem üretimi fabrikamızda her türlü yem üretilmektedir.

ANASAYFA   KURUMSAL   ÜRÜN GRUPLARI   ÜRETİM   İHALELER   İLETİŞİM Copyright © 2013 Kardeşler Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. Ltd. Þti.